PlastiService Group

Technische kunststoffen voor de farmaceutische en medische sector – Sterilisatietoepassingen.

17/12/2012

Welke kunststoffen te gebruiken bij sterilisatie?

 

 

 

Een cruciaal aspect voor de volksgezondheid.

In ziekenhuizen, voor de productie van voedingsconserven, in de cosmetische industrie, bij het maken van medische instrumenten,….
Talloze sectoren, waaronder farmaceutica, moeten tijdens het productieproces een afwezigheid van leefbare micro-organismen garanderen. Het uitsluiten van iedere mogelijke vorm van biologische, pathogene ‘vervuiling’ is een must geworden.
Indien contaminatie volledig vermeden dient te worden moet men de productietechnieken en de biologische stabiliteit van de eindproducten goed in de hand hebben.

De oplossing? Sterilisatie!
Sterilisatie betekent dat men een behandeling toepast die de steriliteit, oftewel de afwezigheid van leefbare micro-organismen, in een gecontroleerde omgeving met een berekend risico garandeert.

 

Welke zijn de sterilisatie-mogelijkheden?

Er bestaan verscheidene methodes. De sterilisatietechniek verschilt van product tot product.

Volgens de beschikbare literaturen leiden ze alle tot uitstekende resultaten indien ze in overeenstemming zijn met het te behandelen materiaal (de producten zelf, de verpakking, het laden, de omgeving, etc.).
De producent kiest zelf welke methode hij toepast.
 
Samengevat zijn de belangrijkste types van sterilisatie scheikundig, thermisch of door bestraling .
Betreffende de chemische behandeling dient men rekening te houden met bepaalde specifieke omstandigheden, namelijk de temperatuur en de vochtigheidsgraad.
Voor chemische behandelingen, die uitgevoerd worden bij specifieke omstandigheden op gebied van temperatuur en vochtigheidsgraad, kan de behandeling met zuurstof-ethyleen of wel met gasplasma (samengesteld uit waterstofperoxyde) toegepast worden.

Bij bestraling kan men door middel van een radioactieve bron gebruik maken van Gamma stralen.

Bij thermische sterilisatie maakt men een onderscheid tussen ‘droge hitte’ bij 160°C en een combinatie van hitte en stoom genaamd “vochtige hitte" bij 121°C

OK. Maar bestaan er technische kunststoffen die aan dergelijke eisen voldoen ?

Ja, namelijk in de groep van ‘hoge-performantie kunststoffen’(Advanced Plastics) vind je ze bij Plastiservice terug onder PEEK, PAI, PEI, PPSU, POM.

Er zijn ook heel specifiek de "LSG" (Life Science Grade) kunststoffen , ontwikkeld door onze partner QUADRANT. Deze zijn conform aan de normering van FDA, ISO 10993 en USP, voor wat betreft de testen in verband met de  bio-compatibiliteit en de navolgbaarheid (traceability) van het granulaat tot en met het halfmateriaal.
 
Plastiservice verdeelt deze kunststoffen als halfmateriaal (volstaf et plaat), specifiek compatibel met de gekende sterilisatie-methodes. Plastiservice verwerkt deze producten ook, indien gewenst,  tot afgewerkt product.
In bijgevoegd schema vindt u een overzicht van de eigenschappen van de kunststoffen en hun geschiktheid voor de verschillende sterilisatietechnieken.
Wenst u informatie of raad over deze producten? Klik hier. Wenst u een offerte, eveneens voor andere producten ? Klik hier. Een afspraak maken voor een bezoek ? dhont@plastiservice-dhont.com, Tel.: +32 (0)56 62 75 71

 

Om de flyer " Engineering Plastics for the MEDICAL industry : Compatibility with common STERILISATION methods" te downloaden, klik op de afbeelding hiernaast.

 

terugkeren