PlastiService Group

PPSU 1000 (PPSU) (zwart)

PPSU 1000 (PPSU) (zwart)

PPSU 1000 halffabrikaten wor­den met RADEL@ R grondstof vervaardigd. Dit materiaal bezit een betere slagvastheid en che­mische bestandheid dan PEI 1000 en PSU 1000, Gebaseerd op de resultaten van stoomsteri­lisatieproeven, bezit PPSU 1000 eveneens een superieure hydro­Iysebestandheid. Men kan in feite stellen dat PPSU 1000 een nagenoeg onbeperkte stoom­steriliseerbaarheid biedt waar­door het een bij uitstek geschikt materiaal is voor toepassingen in medische en andere appara­tuur die veelvuldig d.m.v. stoom moet worden gesteriliseerd.

Bovendien beantwoordt de grondstof, gebruikt voor de pro­ductle van PPSU 1000 halffabrikaten, aan de eisen van de USP klasse VI waardoor dit materiaal zeer geliefd is in de medische  en farmaceutische industrie.

7_ppsu_1000_ppsu_noir_U 1000.pdf

Applicaties

Materiaal voor de chirurgie, stukken voor de melkindustrie, behuizingen voor precisie filters.