PlastiService Group

Het meest uitgebreide gamma halffabricaten in technische kunststoffen, conform aan het EU 10/2011 reglement betreffende de voedselindustrie!

13/06/2013

Plastiservice is gespecialiseerd in de verdeling en bewerking van technische kunststoffen voor de industrie.

 

 

 

 

 

Plastiservice beschikt over een groot gamma van staven en platen in technische kunststoffen, gekwalificeerd als zijnde “Food Grade”, die volledig getest en goedgekeurd zijn voor de landbouw en voedingssector. Zij worden geleverd met een specifiek etiket en een traceerbaarheid, conform aan de nieuwe wetgeving (Eu) 10/2011 van de Europese Unie.

Het gamma van gecertificeerde materialen, van PE tot PEEK, geeft aan de producenten van voedingsmiddelen en drank de zekerheid dat hun productiesystemen beantwoorden aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Deze certificaten kunnen aangevraagd worden op het moment dat de bestelling plaats vindt. Indien er een offerte op voorhand aangevraagd wordt dient dit eveneens vermeld te worden opdat de aanvraag van het certificaat opgenomen kan worden in de offerte.

De nieuwe wetgeving (EU) 10/2011 is een uitbreiding van de richtlijnen 2002/72/CE voor kunststoffen die in contact komen met voedingsmiddelen. Zij leggen nog striktere voorwaarden vast voor de  migratie. Deze wetgeving dient gerespecteerd te worden binnen de Europese Unie voor al de materialen die in contact komen met voedingsmiddelen

Iedere levering beschikt over een volledige documentatie om een complete traceerbaarheid te garanderen en de klant te helpen de kosten van de kwaliteitstesten op hun eigen producten te drukken.

De klanten ontvangen een conformiteitsattest bij bestelling van ("ACC") EN 10204-2.1 die een ononderbroken traceerbaarheid garandeert van het halffabricaat en het basismateriaal die gebruikt is geweest, en dit voor ieder lot.

Iedere stap van de productie is getest en gedocumenteerd.

Een conformiteitsaangifte ("DoC") die al de testomstandigheden specifieert - een vereist document dat gevalideerd zal worden vanaf 2016- wordt meegeleverd bij iedere levering.

De migratievereisten voor “Food Grade” polymeren zijn vastgelegd door een extern, onafhankelijk laboratorium.

Deze testen zijn uitgevoerd volgens de (EU) 10/2011 wetgeving.

Een gamma van meer dan 30 producten zijn onderworpen geweest aan de testen Beperking van globale Migratie en Beperking van specifieke Migratie.

Het objectief is de inertie van de materialen te meten en een toxicologische evaluatie van ieder materiaal te leveren.

 

De resultaten zijn opgenomen in de « DoC » die meegeleverd worden. De klanten kunnen op deze manier gemakkelijker de migratiewaarden berekenen voor hun specifieke toepassingen – een nieuwe manier om de ratio kosten-efficiëntie beter te beheersen. 

Met andere woorden, de klanten kunnen altijd gebruik maken van een technische ondersteuning bij Plastiservice.

 

 

terugkeren