PlastiService Group

Verantwoordelijkheid

Plastiservice poogt de grootste zorg te besteden aan de creatie en het onderhoud van deze site, maar kan niet garanderen dat de informatie geheel actueel, precies of compleet is. Plastiservice behoudt het recht om informatie op deze site toe te voegen, te bewerken of te verwijderen, zonder enige voorafgaande aankondiging.
Plastiservice kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele schade door het direct of indirect gebruik van deze site.
Deze site bevat ook links naar andere sites op het internet. Plastiservice kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de huidige of toekomstige inhoud van die sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link hebben naar de site van Plastiservice.
Intellectueel eigendom: copyright 2011 Plastiservice. Alle rechten voorbehouden.


De teksten, bijvoegsels, illustraties en andere elementen van deze site zijn beschermd door auteursrechten en andere principes van het intellectueel eigendomsrecht. Deze documenten kunnen niet worden gekopieerd met het oog op verspreiding; ze kunnen niet worden aangepast of op een andere site geplaatst worden onder eender welke vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Plastiservice. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die auteursrechtelijk beschermd zijn door derden. Plastiservice geeft geen enkele toelating om het eigen intellectueel eigendom te gebruiken, noch dat van derden.


Geldende wet en bevoegde rechtbank
Alle gerelateerde geschillen aan de site Plastiservice.com zullen enkel behandeld worde door de Belgische wet.  Enkel de rechtbanken van Brussel zullen bevoegd zijn bij geschillen.