PlastiService Group

Nieuwe reglementering voor het spoorwegtransport : EN 45545

28/01/2015

Hoe bepaalt men de conformiteit van de materialen? Welke zijn de kunststof halffabricaten die conform zijn aan deze norm?

Waar staat EN 45545 voor?

Om de grensoverschrijdende werking van de treinen binnen Europa te vereenvoudigen is beslist de verschillende beheersystemen, waaronder de rook- en vuurnormen, te vereenvoudigen en te harmoniseren (deel 2 van de EN 45545 – 2).
 
De inwerkingtreding van de EN 45545-2 norm is stapsgewijs gebeurd en tot op vandaag gelden de oude normen eveneens nog.

 

Vanaf wanneer zal de nieuwe norm van kracht zijn?
 
In 2013 is de nieuwe norm EN 45545 – 2 voor het eerst bekendgemaakt. Deze zal gedurende het komende jaar (tot 2016) nog een aantal revisies ondergaan.
Eens deze revisieperiode voorbij, zal elke lidstaat zelf kunnen bepalen welke normen ze hanteren.
Men zal een keuze hebben tussen de EN 45545-2 norm of de eigen nationale normen.
Vb: NFF 16 101 norm voor Frankrijk.
 
Tegen het einde van de overgangsperiode zal de nieuwe EN 45545 – 2 norm verplicht worden.

 

Wat zijn de doelstellingen betreffende de bescherming tegen brand volgens de EN 45545 – 2 norm?
 
 • kans op brand minimaliseren
 • kans op verspreiding van brand verkleinen
 • de effecten van een brand op de passagiers beperken
 • de passagiers moeten, in geval van brand, het voertuig kunnen verlaten zonder hulp van buitenaf en moeten een veilige zone kunnen bereiken
Hoe is de nieuwe norm opgebouwd:
 
 • de categorieën van voertuigen (4 categorieën) en het type design van het voertuig (4 types)
 • 3 risiconiveaus ( Hazard levels)= HL1, HL2, HL3.
 • het einddoel van het onderdeel, zijn toepassing en zijn positie binnen het voertuig bepalen mee aan welke criteria het onderdeel moet voldoen (26 vereisten).
 • 68 types componenten zijn gedefinieerd geweest: binnen, buiten, elektromechanisch onderdeel, mechanisch onderdeel
 • de criteria bepalen welke type testen het materiaal moet ondergaan: reactie ten opzichte van vuur/ rook/ toxiciteit.

Welke materialen zijn momenteel beschikbaar?


De materialen zijn, afgaand op de bekomen resultaten, geklasseerd in volgende categorieën:
RX HLy.

Voorbeeld: R22 HL3, HL3 (strengste risiconiveau).
90% van de voertuigen moeten beantwoorden aan HL1 en HL2.
Door de bekendmakingen van de producenten kunnen we volgende kunststoffen aankondigen:
 
 • bepaalde thermoharders in R1,2,3,7,11,17 en in R22 en 23
 • de Nylatron® 66 SA FR in R24 HL3 en R26 HL3+ rapport UL94 VO
 • de Makrolon FR clear 099 R4HL3 van 1mm tot 6mm dikte
 
Bijkomende informatie


Onze Makrolon GP099 is geklasseerd als NFF 16 101, product fiche.

Toepassingen van de TIVAR TECH binnen het spoorwegvervoer: om de technische fiche te downloaden, klik op onderstaande afbeelding.

 

 

 

terugkeren